EAC 2020 – XX Concurs de Trobades d’Art Contemporani

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 d’agost al 29 de setembre de 2020

Documentació requerida (EAC 2020):

La documentació es presentarà en un únic document digital en format pdf que constarà de:
  • Sol·licitud/Fitxa d’inscripció amb les dades requerides. 
  • Còpia del D.N.I. o equivalent.
  • Curriculum vitae de l’autor o autors resumit en una pàgina grandària A4, com a extensió màxima, tipografia times new roman, grandària de font 12.
  • Informe en el qual es detalle l’estat actual de la seua investigació plàstica o visual amb un màxim de 250 paraules.
  • Una memòria explicativa de la proposta d’obres, amb un màxim de 300 paraules, signada per l’interessat.
  • Fotografies de les obres: Un màxim de 10 imatges, amb la fitxa tècnica de cadascuna.
  • Els artistes aportaran una declaració jurada en la qual manifesten la disponibilitat de les obres per a la seua exposició en el període de la mostra col·lectiva (de novembre i desembre de 2020).
Els concursants enviaran tota la documentació sol·licitada anteriorment, en un únic pdf d’un màxim de 9 megues, a la següent adreça de correu electrònic: iaccursos@diputacionalicante.es. A més, la hauran de presentar en format físic, en el registre de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, al Carrer Sant Ferran, 44 d’Alacant tal com s’indica en les Bases del Concurs.

Descarrega ací el catàleg de l’exposició EAC 2019

Històric d’Exposicions:

Convocatoria IV Concurso Arte en la Casa Bardín

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 15 de juliol de 2020

Documentació requerida:

La documentació es presentarà en un únic document digital en format pdf que constarà de:
1 – Sol·licitud/Fitxa d’inscripció amb les dades requerides.
2 – Còpia del D.N.I. de tots dos participants.
3 – Curriculum vitae de l’artista i crític o comissari, resumit en una pàgina grandària A4, com a extensió màxima, a lletra times new roman grandària 12.
4 – Memòria explicativa de la proposta, amb un màxim de 300 paraules.
5 – Fotografies de les obres: Un màxim de 10 Imatges relacionades amb la proposta artística.
La sol·licitud podrà presentar-se en el registre de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil- Albert situat en la C/ Sant Ferran, 44. 03001-Alacant, o en qualsevol dels llocs previstos en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dins del termini assenyalat. Així mateix, podrà enviar-se per e-mail a l’adreça de correu electrònic iaccursos@diputacionalicante.es, comunicant-se per aqueix mateix mitjà la recepció de la sol·licitud i sent la mateixa inscrita en el Registre d’Entrada de l’Organisme.

Descàrregues:

 

Ajudes a la Investigació 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juny al 15 de juliol de 2020.

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, a fi de contribuir al desenvolupament de la investigació en ciències socials i humanitats a la província d’Alacant i de donar suport a les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, convoca les Ajudes a la Investigació 2019.

Documents:

Instruccions:

Els interessats enviaran les seues sol·licituds i documentació per duplicat a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Les peticions es formalitzaran necessàriament en l’imprés del model del qual es trobarà a la disposició dels interessats en la pàgina web http://www.www.iacjuangilalbert.com. La documentació complementària a presentar, serà la indicada en la base quarta ​de les bases generals.
S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits exigits en la convocatòria quan acrediten que els compleixen el dia en què finalitza el termini per a la presentació de les seues sol·licituds.

Ajudes a Revistes 2020

Obert el termini de presentació de sol·licituds fins al 06/07/2020

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert convoca les ajudes a revistes amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i manteniment de publicacions periòdiques d’investigació d’interés provincial.

Descàrregues:

III Concurs Art a la Casa Bardín

Plazo abierto hasta el 29 de marzo de 2019

Documentación requerida:

La documentación se presentará en un único documento digital en formato pdf que constará de:
1 – Solicitud/Ficha de inscripción con los datos requeridos.
2 – Copia del D.N.I. de ambos participantes.
3 – Curriculum vitae del artista y crítico o comisario, resumido en una página tamaño A4, como extensión máxima, a letra times new roman tamaño 12.
4 – Memoria explicativa de la propuesta, con un máximo de 300 palabras.
5 – Fotografías de las obras: Un máximo de 10 Imágenes relacionadas con la propuesta artística
La solicitud podrá presentarse en el registro del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil- Albert situado en la C/ San Fernando, 44. 03001-Alicante, o en cualquiera de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo señalado. Asimismo, podrá enviarse por e-mail a la dirección de correo electrónico iaccursos@diputacionalicante.es, comunicándose por ese mismo medio la recepción de la solicitud y siendo la misma inscrita en el Registro de Entrada del Organismo.

Descargas:

 

Cinco artistas para la Casa Bardín Diario Información

 

Descargar PDF

Ajudes a Revistes 2019

Obert el termini de presentació de sol·licituds fins al 03/04/2019

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert convoca les ajudes a revistes amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i manteniment de publicacions periòdiques d’investigació d’interés provincial.

Descàrregues:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies